Acadèmia Catalana de la Música L´Academia aprova nous estatuts i nova imatge

L´Academia aprova nous estatuts i nova imatge

Amb un elevat nivell d’assistència i participació de les Entitats associades i dels socis individuals, els Estatuts i el Reglament Intern van aprovar-se pràcticament per unanimitat. L’Assemblea va fixar també el 23 de novembre com a data per a la celebració del primer FÔRUM de l’Acadèmia i  de l’Assemblea General Extraordinària  de caire electoral que haurà d’escollir els representants al Consell Acadèmic i la Junta Directiva pels propers quatre anys.

En l’ordre del dia hi figuràven entre d’altres qüestions, l’aprovació dels comptes 2016, el pressupost 2017, el nou logotip de l’Acadèmia i les activitats previstes pel darrer trimestre de l’any, entre les quals destaca el primer Fòrum anual de l’Acadèmia, aspectes tots ells, que van ser aprovats.
Posteriorment van revisar-se les esmenes rebudes als Estatuts i al Reglament Intern. Un cop debatudes; incorporades algunes i rebutjades altres, els Estatuts van ser aprovats amb quoranta-ún vots a favor i dos en contra, mentre que el Reglament Intern va ser aprovat per unanimitat.
Fonamentalment, els nous Estatuts recullen un nou organigrama de l’Acadèmia que amb la creació del Consell d’Entitats i el Consell Acadèmic, permet la convivència en el si de l’Acadèmia tant de les entitats del sector, com de socis i sòcies a títol individual.
Finalment, l’Assemblea va fixar la data de celebració del Fòrum, com la de celebració de l’Assemblea Electoral pel dijous 23 de novembre de 2017.

Deixa un comentari