Acadèmia Catalana de la Música 23 de Novembre: El primer Fòrum de L´Académia

23 de Novembre: El primer Fòrum de L´Académia

El Fòrum de l’Acadèmia vol ser un espai  de networking pels propis socis i per tot el sector de la música a Catalunya.

Es tracta en definitiva de fer possible que almenys un cop a l’any, tots els socis i sòcies de la Acadèmia tinguem l’ oportunitat de trobar-nos per conèixer-nos, intercanviar contactes i opinions, propiciant que no ens siguin alienes les temàtiques o problemàtiques que afecten particularment als diferents sectors- que els músics de clàssica, per posar un exemple, es relacionin amb músics emergents, que es coneguin de primera mà experiències musicals concretes, que sorgeixin idees per fer projectes conjunts, etc.

Amb aquest propòsit, proposem doncs la celebració d’aquesta primera conferència durant el 23 de novembre de 2017, en un espai que concretarem més endavant.

Estructura del fòrum

El Fòrum s’estructurarà com una jornada professional durant la qual, de la mà d’experts nacionals i internacionals, s’abordaran temàtiques a l’entorn de l’educació en la música, la relació amb el món municipal, l’estat de la qüestió pel que afecta a l’Estatut de l’Artista que s’està desenvolupant al Parlament espanyol o el desenvolupament del Pla Integral de la Música a Catalunya, entre altres aspectes.

En el marc del Fòrum també tindrà lloc l’ Assemblea General Extraordinària de caràcter electoral d’on sortiran els membres del Consell Acadèmic i de la Junta Directiva de l’Acadèmia pels propers quatre anys.

Deixa un comentari