Acadèmia Catalana de la Música Comunicat de l'Acadèmia a propòsit dels Espais de Cultura Viva

Comunicat de l’Acadèmia a propòsit dels Espais de Cultura Viva

El passat mes de maig, el Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar per unanimitat la modificació de l’Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de concurrència pública.

Aquesta modificació permetrà incorporar els anomenats Espais de Cultura Viva amb la consideració d’espais culturals de proximitat a sales de petit format, espais i/o sales d’entitats i associacions culturals de la ciutat de Barcelona, que podran, per exemple, programar música en viu de manera regular i/o estable.

Des de l’Acadèmia Catalana de la Música, en tant que entitat representativa del sector de la música, considerem que els Espais de Cultura Viva són una eina imprescindible i fonamental per a protegir el teixit cultural de base de la ciutat.

Volem per tant fer palesa la nostra satisfacció per la implementació d’aquesta mesura i el nostre suport a la mateixa. Ha calgut una dècada de gestions i negociacions per part d’entitats i professionals de la música amb l’administració municipal per a aconseguir aquest reconeixement normatiu.

De la mateixa manera, també creiem que ara és encara més necessari plantejar algunes reivindicacions on el suport sense fissures de les administracions és fonamental:

– Que aquesta tipologia d’espais i la seva reglamentació, resseguint l’exemple de Barcelona, s’estengui a tot el territori català i a tots els municipis de l’estat.

– Que no es malmeti el consens i la unanimitat dels grups polítics en plantejar-les, tal com s’ha fet a l’Ajuntament de Barcelona o al Congrés dels Diputats en el que respecta, per exemple, a l’Estatut de l’Artista.

– Que aquest consens i unanimitat permeti actualitzar i modificar d’una vegada per totes les regulacions en matèria laboral i fiscal per al sector de la música i evitar la precarietat laboral i/o la inseguretat jurídica que afecta músics i programadors.

– I finalment, que un cop clarificades aquestes normatives s’articulin en relació a les mateixes els mecanismes d’ajuts o subvencions públiques als espais de tota mena on es programin espectacles de música en viu.

Barcelona, juliol de 2019

Deixa un comentari