Acadèmia Catalana de la Música Convocatòries i ajuts pel sector musical

Convocatòries i ajuts pel sector musical

Us fem un recull de les darreres ajuts i subvencions pel sector musical que s’estan publicant per part de les administracions públiques.

– Subvenció per a les activitats de les formacions musicals estables

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport a les activitats de les formacions musicals estables.

El termini de presentació finalitza el 18 de juny de 2020.

Més informació

– Subvencions per a les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Aquestes subvencions tenen per objecte donar suport al finançament de les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en la mesura que ha provocat perjudicis econòmics en els destinataris.

El termini de presentació de sol·licituds és del 03 de juny al 29 de juny de 2020.

Més informació

Subvencions per a projectes artístics que articulin els sectors professionals en els àmbits de les arts escèniques, la música i les arts visuals

L’objecte d’aquestes subvencions és promoure projectes d’activitats que, amb continuïtat durant l’any natural de la concessió de la subvenció, donin suport als sectors professionals catalans en els àmbits de les arts escèniques, la música, les arts visuals i la llibreria i que tinguin com a finalitat la millora professional dels seus associats o col·legiats i dels professionals dels sectors esmentats.

El termini de presentació de sol·licituds és del 03 de juny al 18 de juny de 2020.

Més informació

-Subvencions per a l’edició discogràfica i videogràfica de produccions musicals d’especial interès cultural i patrimonial

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport a l’edició discogràfica i videogràfica de produccions musicals d’especial interès cultural o patrimonial.

El termini de presentació de sol·licituds és del 27 de maig al 10 de juny de 2020.

Més informació

-Subvencions per a despeses estructurals d’entitats afectades pel cessament de l’activitat cultural a causa de l’estat d’alarma amb motiu de la COVID 19

Són subvencions per contribuir econòmicament a finançar les despeses estructurals de les entitats afectades pel cessament de l’activitat cultural a causa de l’estat d’alarma declarat mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

El termini de presentació de sol·licituds és del 25 de maig al 30 d’octubre de 2020.

Més informació

– Subvenció per a les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

L’objecte d’aquestes bases és donar suport al finançament de les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en la mesura que ha provocat perjudicis econòmics en els destinataris.

El termini per sol·licitar la subvenció és pendent de publicació de la convocatòria.

Més informació

Subvencions a empreses editorials de música

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport a les empreses editorials de música en les modalitats següents:

a) L’edició de partitures de professionals de la composició musical de Catalunya d’especial interès cultural o de difícil comercialització. Als efectes d’aquestes bases, s’entén per professional de la composició musical de Catalunya el que resideix a Catalunya i, en cas de professionals de la composició musical de Catalunya difunts, els que varen néixer o van residir la major part de la seva vida a Catalunya.

b) La digitalització de partitures no digitals i la transformació d’aquestes, ja digitalitzades, a formats actualitzats per comercialitzar-les.

c) La realització d’activitats adreçades a la promoció i comercialització del catàleg editorial de partitures, tant si
és a través dels mitjans de comunicació, publicacions, revistes, butlletins i catàlegs especialitzats, com
mitjançant plataformes a la xarxa. També són objecte d’aquesta modalitat la presentació o interpretació de
partitures, tant si és en fires i trobades professionals com en altres esdeveniments de caràcter promocional, i
les accions comercials. Se n’exclouen els concerts adreçats al públic en general.

Aquestes subvencions tenen la consideració d’ajuts de mínimis.

El termini de presentació de sol·licituds és del 21 de maig al 09 de juny de 2020, ambdós inclosos.

Més informació

Convocatòria per a l’organització a Catalunya d’esdeveniments de contingut cultural digital

Línia de subvencions per a l’organització de festivals, congressos, fires i altres esdeveniments a Catalunya per a la promoció i la difusió de projectes de contingut cultural digital que promoguin la innovació de les indústries culturals i creatives.

L’ICEC a través de l’Àrea de Cultura digital treballa per a dos objectius principals. En primer lloc, la professionalització del sector del videojoc per mitjà de l’impuls de la seva competitivitat i el foment del diàleg amb altres agents de l’entorn cultural. En segon lloc, el suport als diferents sectors culturals en la seva transformació digital. D’acord amb això, l’ICEC ha obert aquesta convocatòria per a l’organització a Catalunya d’esdeveniments de contingut de cultura digital amb l’objectiu de fer promoció i difusió de projectes de contingut cultural digital que promoguin la innovació de les indústries culturals i creatives i que ha estat refeta en clau #Covid19 atenent les diferents propostes rebudes per part del sector.

El termini de presentació de sol·licituds és del 19 de maig al 9 de juny de 2020, ambdós inclosos. Aquest ajut és de tramitació telemàtica obligatòria

Més informació

Deixa un comentari