Acadèmia Catalana de la Música Els artistes no poden accedir a la prestació extraordinària d'atur

Els artistes no poden accedir a la prestació extraordinària d’atur

El passat 5 de maig el Govern central va aprovar el Real Decreto-ley 17/2020 on s’especificaven les “medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019.”

A priori el Decret possibilitava l’accés extraordinari a la prestació d’atur per part dels artistes sempre i quan es complissin determinades condicions o requeriments.

Ja en la seva publicació al BoE el passat 6 de maig es detectaven incongruències i incoherències greus que podien fer inviable la materialització de la prestació. Doncs ara, un cop el SEPE està responentles primeres sol·licituds, es confirma que l’accés a la prestació per part dels artistes als qui en principi anava adreçada, és literalment impossible.

D’entrada el Decret exigeix estar donat d’alta en el Règim General en el moment de presentar la sol·licitud, o haver-ho estat en els darrers 15 dies, cosa impossible quan els artistes porten ja dos mesos d’inactivitat, o be trobar-se en situació d’alta assimilada quan aquest procediment ha de sol·licitar-se dintre del primer trimestre de l’any conforme a allò establert per l’article 249 ter. de la Ley General de la Seguridad Social.

Les sol·licituds presentades pels artistes amb el formulari de preinscripció del SEPE fins al moment actual, han estat denegades per entendre que les mateixes no complien els terminis o períodes establerts. També cal destacar que en la majoria dels casos el personal del SEPE i de l’Inem no tenen constància ni informació sobre la prestació extraordinària per artistes, fet absolutament desolador.

D’altra banda el SEPE estableix un termini de presentació de sol·licituds de 15 dies des de la publicació de la norma en el BOE, és a dir des del 6 de maig quan les instruccions s’han fet públiques en data 14 de maig.

Sense aprofundir aquí en totes les mancances del RDL17/2020, les exclusions flagrants d’altres professionals del sector o la incompatibilitat d’aquesta prestació amb la percepció de ingressos per drets derivats de la propietat intel·lectual, d’altra banda absolutament inherents a l’activitat artística, considerem aquest RD17/2020 un autèntic despropòsit que converteix en norma la inseguretat i la desprotecció dels treballadors i treballadores de la cultura i les arts.

És per això que demanem l’empara dels màxims responsables del govern de la Generalitat i dels representants dels partits polítics al Congrés dels Diputats per poder esmenar urgentment aquest desgavell. Recordem un cop més que a dia d’avui dia els artistes que podrien accedir a aquesta prestació porten ja més de dos mesos de inactivitat i la situació en la que es troben és ja límit.

Deixa un comentari