Acadèmia Catalana de la Música L’Acadèmia acorda constituir una taula de treball permanent amb la CCMA

L’Acadèmia acorda constituir una taula de treball permanent amb la CCMA

Arran de la problemàtica amb les matinades i de la tasca del Grup de Treball de Mitjans de l’Acadèmia, s’ha arribat a un acord amb la CCMA per constituir una taula de treball conjunt  i una interlocució permanent per impulsar nous espais i més presència de la producció musical catalana al conjunt d’emissores de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Des del Grup de Mitjans de l’Acadèmia s’estan treballant propostes concretes relacionades amb la difusió de produccions catalanes al conjunt de les programacions de les emissores, una major coordinació entre el sector i les emissores així com l’establiment de mecanismes de treball entre el sector i els equips de les emissores públiques catalanes.
En l’horitzó més immediat possible, l’Acadèmia ha proposat recuperar en el si de la Corporació, un departament de programes musicals que actuï de manera transversal com a canal d’accés de la producció musical als diferents mitjans de la Corporació. Si bé de moment des de la Corporació  no es veu possible, sí que s’ha acceptat crear un equip de persones expertes en l’àmbit de la música dels diferents mitjans de la Corporació per tal que actuiïn d’interlocutors i puguin valorar i canalitzar les propostes fetes des de l’Acadèmia.

Deixa un comentari