Acadèmia Catalana de la Música L'Acadèmia constitueix els seus Grups de Treball

L’Acadèmia constitueix els seus Grups de Treball

L’Acadèmia Catalana de la Música constitueix el conjunt de Grups de Treball per a acompanyar el desenvolupament del Pla Integral de la Música a Catalunya i a partir de la setmana que ve iniciaran la seva activitat.

Els Grups de Treball constituïts són els següents:

CONDICIONS LABORALS I ESTATUT DE L’ARTISTA

DADES DEL SECTOR

PROPIETAT INTEL.LECTUAL

ENSENYAMENT MUSICAL

FORMACIÓ PROFESSIONAL CONTINUADA

MITJANS DE COMUNICACIÓ

PREMIS DE L’ACADÈMIA

PÚBLICS PER A LES MÚSIQUES

AJUTS I INVERSIONS PER LA MÚSICA

INTERNACIONALITZACIÓ I MOBILITAT ARTÍSTICA

RELACIONS AMB EL MÓN MUNICIPAL

CODIS DE BONES PRÀCTIQUES

LEGISLACIÓ D’EXCEPCIÓ CULTURAL

L’Acadèmia Catalana de la Música va reunir el dimarts 12 de febrer el seu Consell d’Entitats per abordar el paper del sector en el desenvolupament del Pla Estratègic de la Música a Catalunya, impulsat el 2016 pel Departament de Cultura. El Consell va acordar una proposta de creació de Grups de Treball, la funció dels quals és aportar posicions de consens i propostes concretes i específiques elaborades des del sector de la música a l’administració i a les diferents comissions de seguiment del Pla Integral. L’objectiu és el d’evitar retards conjunturals en el seu desplegament. La proposta d’aquests primers grups de treball va acordar-se per unanimitat. Fins el passat 15 de març es va obrir al conjunt d’acadèmics la possibilitat de participar-hi.

Deixa un comentari