Acadèmia Catalana de la Música En marxa el Grup de Treball de Clàssica per abordar problemes del sector

En marxa el Grup de Treball de Clàssica per abordar problemes del sector

L’Acadèmia Catalana de la Música ha posat en marxa el Grup de Treball de Clàssica per abordar les problemàtiques concretes d’aquest àmbit, crear consensos i accions i generar un punt de trobada pel sector. L’objectiu és que la plataforma esdevingui una interlocutora del sector amb les administracions per millorar les seves polítiques musicals.

FONAMENTS D’IDEARI

 • • Visió de conjunt del cadenat que intervé en el fet musical: patrimoni, musicologia, edició, gestió, programació, interpretació, discografia i periodisme
 • • Detecció de problemàtiques comunes i particulars i fer front comú
 • • Fugida de l’autocomplaença per tal de generar fortalesa col·lectiva
 • • Debat de solucions, no queixes estèrils
 • • Substitució del llenguatge condicional pel llenguatge afirmatiu: no “què s’hauria de fer”, sinó “què podem fer”
 • • Vetllar per la optimització de recursos i dels esforços individuals

PROPOSTA D’OBJECTIUS CONCRETS

 • • Executar un pla estratègic de país, independent dels interessos particular, a mig i llarg termini (10-15 anys)
 • • Eliminar l’excessiva burocràcia dels ajuts públics
 • • Impulsar l’accés d’artistes catalans en les programacions
 • • Liderar grans treballs de recuperació patrimonial
 • • Determinar un cànon de repertori català
 • • Investigar i editar obres completes d’autors catalans
 • • Elaborar un tesaurus de termes musicals en català
 • • Confeccionar un catàleg d’iconografia musical
 • • Treballar en els fons i les bases de dades dels centres de recerca
 • • Generar nexes entre cultura i ensenyament
 • • Fomentar acords de metodologies d’ensenyament musicològics
 • • Cercar suport econòmic d’universitats i entitats, fora de l’administració

Deixa un comentari