Acadèmia Catalana de la Música Mobilitat artística per a músics i formacions musicals

Mobilitat artística per a músics i formacions musicals

Ets músic o formes part d’una estructura de suport a la música? T’has plantejat mai la necessitat d’ampliar el teu radi o circuit d’actuació? Necessites abordar projectes, intercanvis o col·laboracions amb organitzacions d’altres països o regions? Si es així t’interessa el Taller de mobilitat artística per a músics i formacions musicals que ofereix l’Acadèmia. L’obertura a nous circuits, i mercats també internacionals,  és la clau per garantir el desenvolupament i la sostenibilitat dels projectes, de les organitzacions i de les carreres artístiques.

El taller està dirigit a músics i artistes, responsables de grups, empreses de producció i distribució de la música que vulguin emprendre una estratègia d’ampliació de circuits, així com a responsables de centres de creació, festivals, centres o entitats de suport a projectes musicals interessats en promoure’s a escala internacional.

Aquest curs consta de 3 sessions formatives. Cadascuna d’aquestes sessions tindrà una duració de 4 hores. Es farà un total de 12 hores al llarg del curs. Es planteja de manera que els participants tinguin temps per debatre entre tots els assistents els seus projectes propis.

El Taller té per objectiu facilitar eines metodològiques i recursos per a que col·lectius i artistes de la música puguin engegar per ells mateixos el desenvolupament internacional dels seus projectes, ampliant àmbits d’actuació i redefinint nous circuits de treball i de distribució.

El Taller és principalment pràctic i proposa una metodologia pròpia apropiada per als projectes artístics i/o de gestió dels participants.

Per a més informació feu clic aquí.

Deixa un comentari