Acadèmia Catalana de la Música Neix el Canal Alícia: la plataforma audiovisual de l'Acadèmia

Neix el Canal Alícia: la plataforma audiovisual de l’Acadèmia

Avui estrenem el Canal Alícia, la nova plataforma audiovisual de l’Acadèmia Catalana de la Música. Des de l’Acadèmia hem volgut impulsar un canal amb l’objectiu d’oferir continguts audiovisuals relacionats amb l’activitat de l’Acadèmia i la seva tasca de difusió del valor de la música i els seus professionals.

El Canal Alícia es desenvoluparà principalment en dos formats, mitjançant Youtube: per una banda l’streamming, per a la retransmissió en directe de les principals activitats de l’Acadèmia, i per l’altra la creació i difusió de continguts audiovisuals propis com ara els Premis Alícia, el Fòrum anual, entrevistes, conferències o taules rodones.

La proposta de creació del Canal Alícia obeeix l’objectiu d’implementar una plataforma pel desenvolupament comunicatiu de l’Acadèmia i està principalment orientat a la seva comunicació amb els acadèmics i les entitats que en formen part, però també al conjunt del sector musical, cultural i ciutadà. El Canal Alícia doncs serà alhora plataforma i marca de comunicació de l’Acadèmia.

Us animem a que us hi subscrigueu, a veure els seus continguts i a compartir aquells que us semblin més interessants!

Subsriure’m.

Deixa un comentari