Acadèmia Catalana de la Música Posicionament de l'Acadèmia respecte la contractació de músics

Posicionament de l’Acadèmia respecte la contractació de músics

Des de l’Acadèmia Catalana de la Música som perfectament conscients de les casuístiques diverses i les situacions irregulars; de vegades il·legals, d’altres “alegals” que envolten tot el que fa referència a la contractació dels músics en sales, auditoris, programacions, festivals, etc.

Entenem que el RD 1435/1985, que regula la contractació de músics en espectacles públics, és, avui en dia, un Decret desfasat. Es tracta d’una regulació pensada en termes d’una relació laboral que s’estableix quan un organitzador o empresari contracta determinades formacions o músics professionals però que no cobreix ni la situació d’intermitència dels treballadors, ni dóna possibilitat que els treballadors puguin actuar com a treballadors per compte propi (autònoms).

El RD 1435/1985 és un text que no busca ser extensiu sinó que deixa deliberadament grans espais per la negociació col·lectiva del sector, cosa que, donada l’actual llei de representativitat sindical estatal, impossibilita que les associacions i sindicats de músics professionals puguin negociar convenis sense recórrer als sindicats majoritaris.

D’altra banda, pel que fa a les programacions de grans festivals o  auditoris, és freqüent que els seus promotors o organitzadors utilitzin contractes mercantils mitjançant empreses intermediàries; agents, mànagers o bookers i, de vegades, el mateix artista titular del concert. Fórmules absolutament legals de cara al promotor sempre que l’agent intermediari es faci càrrec de la contractació dels músics i les responsabilitats que se’n deriven.

Des de l’Acadèmia entenem que la solució a aquestes problemàtiques passa per:

  1. La modificació i actualització del RD per donar solució a la intermitència de la professió.
  2. La llibertat del músic per decidir si vol o no ser un treballador autònom reconegut.
  3. La implementació de les mesures de protecció social i laboral adequades per a aquesta figura.

És per aquest motiu que, des de fa mesos, des de l’Acadèmia s’està realitzant un treball intens a la recerca dels consensos necessaris entre les entitats que representen músics i patronal. Consensos que ja s’han traslladat als partits polítics que elaboren l’Estatut de l’Artista a Madrid i que, finalment, han quedat reflectits al text final. Acords i consensos que estem traslladant a sindicats, autoritats de l’àmbit del treball, seguretat social, ajuntaments, ministeris i secretaries en una tasca que pretén fixar les bases per transformar a fi de bé tota la problemàtica a la qual ens estem referint.

D’altra banda, demanem als músics i/o entitats que treballen pels músics que ens traslladin les seves denúncies sempre que es tracti d’incompliments flagrants i demostrables perquè puguem actuar en conseqüència i apel·lem a la seva responsabilitat per rebutjar situacions d’il·legalitat fefaent.

Deixa un comentari