Acadèmia Catalana de la Música Posicionament en relació al conflicte amb les Escoles Municipals de Música

Posicionament en relació al conflicte amb les Escoles Municipals de Música

En relació amb la nova licitació per la gestió de les Escoles Municipals de Música de Barcelona, proposada per l’Ajuntament, la publicació dels plecs de condicions de gestió indirecta, el malestar generat en la comunitat educativa d’aquests centres i la posterior rectificació per part de l’Ajuntament, des de l’Acadèmia Catalana de la Música volem exposar :

En primer lloc, que lamentem que l’Ajuntament de Barcelona no hagi considerat des d’un bon inici, la participació de la comunitat educativa dels centres de la ciutat afectats, però també la del conjunt d’entitats representatives (escoles públiques, privades, conservatoris i escoles superiors) en el que podria esdevenir un procés de consolidació en alguns casos o canvi de model en d’altres pel que fa l’enfocament dels ensenyaments musicals i artístics.

En segon lloc, demanem  a l’Ajuntament que la solució a aquest conflicte, tal com s’ha anunciat per part dels responsables polítics de la ciutat, es faci des de la participació i des de l’interès públic, en la major brevetat i la major transparència possibles, en benefici dels ciutadans de Barcelona.

Finalment, i com que l’Acadèmia Catalana de la Música acull a totes les entitats representatives del conjunt d’estudis i nivells musicals, dels elementals als superiors, així com a entitats representatives de músics que en molts casos són també professors dels centres, oferim a l’Ajuntament que consideri l’Acadèmia Catalana de la Música com a marc per a la realització d’un debat necessàriament ampli i participatiu.

Barcelona, 10 de març de 2020

Deixa un comentari