Acadèmia Catalana de la Música Els Premis Alícia comencen a escalfar motors!

Els Premis Alícia comencen a escalfar motors!

Els Premis Alícia, que se celebraran al mes de setembre, ja comencen a escalfar motors amb la presentació de candidatures en les diferents categories. A partir d’aquest dijous dia 2 de maig, les diferents entitats associades i els acadèmics rebran un formulari telemàtic a través del qual podran presentar les tres persones, projectes, formacions o entitats que considerin mereixedores del reconeixement en cada categoria.

Una sèrie de votacions determinaran els candidats finalistes mitjançant el següent procediment:

1. Acadèmics i entitats proposen un màxim de 3 propostes per categoria.

2. D’aquest conjunt de propostes resultants, el Consell Acadèmic en designarà 10 per categoria, per ser sotmeses a votació seguint els següents criteris:

a) Els projectes més proposats, és a dir, el nombre de vegades que una proposta ha sigut plantejada.

b) La paritat de gènere.

c) L’equilibri d’estils musicals i àmbits d’activitat.

3. En la primera ronda de votacions se sotmetran aquestes 10 candidatures a votació, en la qual cada acadèmic i entitat associada podrà votar un màxim de 3 candidatures per categoria, que donarà com a resultat les 4 candidatures finalistes que passaran a l’última ronda de votacions.

4. En aquesta segona ronda de votacions se sotmetran aquestes 4 candidatures finalistes a votació, en la qual cada acadèmic i entitat associada podrà votar un màxim d’1 candidatura per categoria, que donarà com a resultat la candidatura guanyadora.

Aquest procediment es desenvoluparà amb el següent calendari:

Fase de propostes: del 2 al 22 de maig de 2019.

1ª ronda de votacions: del 3 al 16 de juny de 2019.

2ª ronda de votacions: del 18 al 30 de juny de 2019.

En l’edició 2019 s’atorgaran 11 premis, separats en 3 blocs:

A) Les categories: Autoria o Composició, Interpretació, Inter-disciplina, Producció discogràfica, Directe i Talent emergent; premiaran projectes, músics o entitats que hagin produït, editat o estrenat obres dins del període comprès entre l’1 de gener de 2018 i el 30 d’abril de 2019. Es votaran per tots els acadèmics i entitats associades a l’Acadèmia que vulguin participar-hi mitjançant els formularis que es facilitaran des de l’Acadèmia.

B) Les categories: Projecte Social, Projecte Educatiu, Internacionalització i Periodisme Musical, no estan subjectes a cap temporalitat, és a dir, poden ser projectes o propostes que venen desenvolupant-se o s’hagin desenvolupat des de temps enrere. Es votaran per tots els acadèmics i entitats associades a l’Acadèmia que vulguin participar-hi mitjançant els formularis que es facilitaran des de l’Acadèmia.

C) La categoria: Premi a la Trajectòria, d’una persona o entitat es donarà a la proposta presentada pel Grup de Treball de Premis i el Consell Acadèmic i votada per la Junta directiva de l’Acadèmia.

Aquí podeu consultar les Bases dels Premis Alícia:

BASES PREMIS ALÍCIA

Deixa un comentari