Acadèmia Catalana de la Música Taller d'internacionalització per a músics i formacions musicals

Taller d’internacionalització per a músics i formacions musicals

Data: 5, 6 i 7 de març
Hora: 09:30 h
Preu: 60€
Lloc: Passeig Colom, 6
Gratuït per acadèmics amb inscripció prèvia

El Taller d’Internacionalització per a Músics i Formacions Musicals estarà impartit per Toni González i està dirigit a músics i artistes, responsables de grups, empreses de producció i distribució de la música que vulguin emprendre una estratègia d’ampliació de circuits, així com a responsables de centres de creació, festivals, centres o entitats de suport a projectes musicals interessats en promoure’s a escala internacional.

El taller té per objectiu facilitar eines metodològiques i recursos per a que col·lectius i artistes de la música puguin engegar per ells mateixos el desenvolupament internacional dels seus projectes, ampliant àmbits d’actuació i redefinint nous circuits de treball i de distribució.

El taller és principalment pràctic i proposa una metodologia pròpia apropiada per als projectes artístics i/o de gestió dels participants.

Inscripció limitada a un màxim de 12 projectes. Per cada projecte poden inscriure’s un màxim de dues persones.

 

METODOLOGIA

Aquest taller es fonamenta en la metodologia “Rutes de Mobilitat i Internacionalització”, per al diagnòstic, anàlisis i planificació dels processos de mobilitat de les arts en viu. En ella es recullen totes les fases i processos que una empresa, organització o professional de la música en viu o de les arts escèniques, han de completar per iniciar amb èxit l’obertura a nous circuits.

Fase A. Diagnòstic: Estic preparat per la mobilitat?
Fase B. Objectius i prioritats. Amb què i on et dirigeixes?
Fase C. Línies estratègiques. Per a la distribució, comunicació, finançament, visibilització i acompanyament.
Fase D. Pla d’actuacions. Llistat d’accions.


PROGRAMA

Els continguts de les sessions s’estructuraran de la següent manera:
Descripció teòrica de la metodologia “Rutes de Mobilitat i Internacionalització”. Passos a seguir per la projecció a nous circuits
Discussió i debat sobre els diferents aspectes del procés
Recursos per a la difusió de la música en viu
Presentació dels projectes dels participants: anàlisi de fortaleses i debilitats
Debat sobre les oportunitats dels projectes dels participants
Disseny d’un pla de mobilitat i internacionalització

 

TONI GONZÁLEZ

És consultor per a les arts escèniques i la gestió internacional de la cultura que opera també amb la denominació “Escena Internacional Bcn”. És membre de la Junta Directiva de IETM (International Network for Contemporary Performing Arts), consultor homologat en internacionalització por IVACE (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial) i expert avaluador de projectes del programa “Europa Creativa” de la Comissió Europea.

Amb 25 anys d’experiència en el camp de la internacionalització, dissenya i comissaria projectes d’intercanvi de coneixement de les pràctiques culturals i artístiques; prepara i acompanya organitzacions artístiques en la seva internacionalització; analitza i investiga les polítiques culturals i les bones pràctiques en el camp de la gestió de la cultura, la internacionalització i les arts escèniques i musicals; i comunica inesgotablement els resultats de les seves experiències.