Acadèmia Catalana de la Música Canvis a la prestació extraordinària per a professionals de la cultura

Canvis a la prestació extraordinària per a professionals de la cultura

La Generalitat de Catalunya ha publicat una modificació de la prestació d’atur per a professionals de la cultura, la qual es preveia al capítol II del Decret Llei 21/2020 del passat 2 de juny.

Des del moment en què es va posar en marxa la tramitació de la prestació, des de l’Acadèmia Catalana de la Música, l’Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya (AMJM) i altres associacions del sector de la cultura, es va detectar que el nombre de denegacions excedia l’esperat i vam traslladar a la Generalitat de Catalunya les diferents incidències ocasionades. Des de la Generalitat es van comprometre a realitzar una sèrie de canvis per facilitar aquest accés a la prestació, que trobareu en adjunt en aquest link. Amb la nova modificació podeu demanar la prestació fins el 31d’agost.

Podeu consultar a la web del departament de Cultura les FAQS sobre aquesta prestació, però a continuació us deixem un petit resum dels punts més importants, incorporant els canvis:

 

A qui es dirigeix?

Als professionals de la música i altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya.

 

Requisits

  1. Edat: major 18 anys.
  2. Empadronament i residència legal a un municipi de Catalunya.
  3. Haver exercit alguna activitat professional per compte propi o aliè, al menys 15 dies a l’any 2019, com treballador per compte propi (autònom) o treballador per compte aliè (règim d’artistes).
  4. No haver percebut per prestacions de serveis desenvolupades entre els dies 14 de març i 6 de maig, cap tipus d’ingressos o bé que aquests no hagin superat conjuntament, en còmput mensual, l’import del SMI (950€).

 

Incompatibilitat

Amb ingressos superiors al SMI mensual (la suma d’ingressos i prestació no pot superar el SMI). En el cas que els ingressos no superin aquest import es dedueixen de la quantia de la prestació.

Amb prestacions públiques que no permetin rebre altres prestacions.

 

Import

El màxim pot ser de 1.024,42€.

 

Període de sol·licitud

Del 15 de juny fins el 31 d’agost o fins que s’acabin els diners destinats a cobrir-la (5 milions d’euros). Per això és molt important que la sol·liciteu el més aviat possible.

 

Com es sol·licita?

A través de la web de la Generalitat.

És necessari tenir certificat digital o idCat Mòbil.

 

Quan sabré si tinc dret a la prestació?

15 dies hàbils després del dia en què ho sol·liciteu heu de rebre notificació que us l’han concedit, sinó s’entén desestimada. Si no esteu d’acord, podeu reclamar.

 

Quan i com ho paguen?

15 dies des de la notificació, en el compte bancari que s’ha informat en la sol·licitud. Molt important: el compte ha d’anar a nom de qui demana la prestació.

 

I si l’he sol·licitada abans d’aquestes noves condicions i ja han resolt?

Tant en el cas que us l’haguessin denegat com si us correspongués una quantitat superior a la rebuda, us enviaran un correu on us explicaran les passes a seguir.

 

I si l’he sol·licitada abans d’aquestes noves condicions i encara no han resolt?

Us enviaran un requeriment per tal que aporteu la informació necessària en base als nous requisits.

Deixa un comentari